Studiebegeleiding

De prefrontale cortex, het stuk brein dat zich vlak achter het voorhoofd bevindt, is in de puberteit nog in volle ontwikkeling. Nochtans is het dit deel van het brein dat jongeren hard nodig hebben om te functioneren op school. De prefrontale cortex staat in voor :

 • Logisch denken
 • Aandacht en concentratie
 • Kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet
 • Verbanden zien tussen dingen
 • Motivatie
 • Het maken van keuzes
 • Impulsen beheersen: stop tegen jezelf kunnen zeggen
 • Het maken van een langetermijnplanning.

Het is daarom uiterst belangrijk dat jongeren bij het organiseren van hun schoolwerk de nodige begeleiding krijgen, maar daarbij is het ook noodzakelijk om hen hierbij zelfredzaam te maken. De jongere is immers verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en leergroei. Ik begeleid de jongere dan ook graag individueel op maat:

Studiebegeleiding

Ik bied studiebegeleiding op maat aan om jongeren te leren hoe ze de organisatie van hun schoolwerk in eigen handen kunnen nemen. Ze kunnen bij mij terecht voor:

 • Motivatie
 • Plannen en organiseren
 • Samenvattingen maken als eerste stap in het studeerproces
 • Voorbereiden op examens
 • Studiekeuzebegeleiding

Spreek-en schrijfopdrachten

Daarnaast kan ik de jongere ook helpen bij spreek-en schrijfopdrachten. Dit gaat van het samen zoeken naar ideeën tot de concrete uitwerking ervan. Spreek-en schrijftips helpen hem/haar op weg en we oefenen samen.

Bijles Nederlands

Heeft de jongere moeite met het vak Nederlands en/of weet hij/zij niet goed hoe zich voor dit vak goed op een toets voor te bereiden? Dan kan ik naast het uitleggen van de leerstof Nederlands ook vakspecifieke huiswerkbegeleiding geven.

Efficiënt leren werken is dus de boodschap: veel bereiken op korte tijd. Zeg nu zelf: wat motiveert meer dan zien dat je eigen aanpak effect heeft en voor betere resultaten zorgt. Daar gaan we dan ook samen voor!